Debattartikel

Under och direkt efter festivalen i Kuggnäs i somras gav Sörmlands Nyheter en sanningsenlig och ganska sjysst bild av den. Men någon vecka senare började man plötsligt ge en helt nnan bild. Det talades om nazifestival. Vi i Kuggnäs motorgård känner oss kränkta av denna bild. Det finns anledning att kommentera en del av de bisarra uttalanden som gjorts.

Den 21/8 frågade SN en anonym poliskälla varför Sörmlandspolisens beskrivning av festen inte överensstämmer med Stockholmspolisens. Källan svarade: "Det är lite märkligt. Det är intressant att de här vit makt-människorna väljer att vara just i Sörmland och att Sörmlandspolisen har den attityden till det. Det är ett egendomligt samband." Källan anklagar vidare Sörmlandspolisen för att ha varit bland de flataste i landet ifråga om bekämpande av främlingsfientlig brottslighet.

 

Kuggnäs motorgård har två invändningar mot uttalandet.

1) Vi i Kuggnäs är inga vit maktmänniskor, vi har aldrig utgett oss för att vara det och kommer aldrig utge oss för att vara det heller. Så sluta agera totalitärt och tillskriv oss inte åsikter som vi inte har. Att det fanns ett fåtal besökare med den sortens åsikter kan vi inte rå för. Vi ägnar oss inte åt åsiktskontroll. Och hade dessa besökare begått lagbrott så hade vi överlämnat dem till polisen.

 

2) Att den anonyma källans bild skiljer sig så markant från Sörmlandspolisens kombinerat med pratet om "ett  egendomligt samband" luktar konspirationsteori. Källan antyder alltså att Kuggnäs motorgård har ingått en hemlig överenskommelse med Sörmlandspolisen med avsikten att förfalska händelseförloppet vid Kuggnäs. Även SN:s ledarredaktion tycks vara inne på konspirationsspåret, då man bl a skriver: "bevisligen har det förekommit brottsliga handlingar som Sörmlandspolisen inte har sett" (ledare 21/8). Ledarredaktionen bör här upplysas om att bevis vid brottslig handling kräver att man blivit fälld i domstol. Till dess är man oskyldig. Hursomhelst verkar man förlita sig på den anonyma poliskällan framför vår och Sörmlandspolisens bild. Eftersom vi i Kuggnäs tror på dialog och öppenhet vore det önskvärt om den anonyma poliskällan trädde fram för att på så vis öka sin trovärdighet.Att stämpla onserten som Nordens största nazifest faller på sin egen orimlighet. Ett minimikriterium för att beteckna något som sådant är nämligen att det förekommer judefientliga uttalanden i andens exter eller att sådant material saluförs. Vilket inte gjorts. (Tröjor med motiv på svenska krigarkungar och björkängar är inte nazism!) Vi har även sökt på nätet efter vit makthemsidor - ch ngenstans står något om nazifestival. Alltså är påståendet en kränkning inte bara mot banden som uppträdde. Det är även ett hån mot den överväldigande majoriteten människor som var är för att lyssna på musik och ha kul. Och inte minst är det ett hån mot oss i Kuggnäs.

 

Vi får intrycket av att SN helt enkelt inte ville att det skulle gå bra till. I vår enfald trodde vi också att svensk grundlag - mötes-, oraginations och yttrandefriheten - gällde i detta land. en nte någonstans har SN:s ledarredaktion stått upp och värnat dessa rättigheter. Det är synd och skam.