Vi skulle vilja dela med oss av ytterligare en liten händelse angående hur man blir behandlad av myndigheter bara för man i deras ögon är lite obekväm. Till exempel låter band spela några låtar som handlar om Sverige och dess historia, förutom att man i massmedia blir klassad som nazist, så går ett par heltidstjänster i kommunhuset (när dom inte är på en av sina 250 semesterdagar eller så kallade tjänsteresor) åt till att hitta alla möjliga lagliga och halvlagliga sätt att sätta käppar i hjulet för oss. Som att utan laglig grund vägra oss ett tillfälligt alkoholtillstånd.

 

Och nu senast blev det beslutat att vi måste betala böter angående för hög ljudvolym år 2003, dessutom ska vi betala lön för två dårar som faktiskt sprang omkring på området med en decibelmätare, utan att betala inträde som alla andra civilister.

 

Ännu värre blir det om man ser bakgrunden till detta, som en del i raden av konstiga idéer om hur man jävlas med en motorgård så hade ordförande i "bygg och miljönämnden", Saga-Britt  Landelius ett möte med sig själv där hon beslutade på helt egen hand att samma regler som gäller krogarna i centrum skulle gälla även på motorgården, i skogen, utanför statsplanerad mark, långt från tätbebyggt område "vi kommer att vara på plats med ljudmätare /Bo Gustaver i SN". Vilket hon inte har stöd för i gällande regler om begränsningar av ljudvolymer. Då detta dessutom var en privat fest.

 

Slutsatsen av detta blir att kommunen har rätt att gå förbi gällande regler och sätta gränser efter behag, så nästa gång ni har kräftskiva bör ni se upp för Bo Gustaver, så han inte ligger i buskarna med en ljudmätare, då även om det är i sommarstugan på landet. För då får ni även betala hans och hans medhjälpares löner (det krävs tydligen två kommunanställda för att läsa av ett utslag på en ljudmätare) och då även för den tid det tar att vakna, få ner morgonståndet och dricka örtte eller nåt.