Vi vill bara ha kul och hylla vår raggarkung

Varför tiger motorgården om sommarens festival frågade man på ledarplats häromdagen? Vi i Kuggnäs bilklubb har valt att inte tala med media bland annat därför att vi har ringa mediavana. Vilket kan leda misstolkningar och medvetna förvrängningar från journalisters sida. Detta hände vid den förra konserten för två år sen, då bl a Ultima Thule spelade. Då förvrängdes konserten till att det handlade om ett nazistmöte.
Mot detta kan invändas: vid ett möte finns talare på scenen som propagerar för en särskild politik, det säljs böcker, skrifter och propaganda, folk har flaggor och märken med budskapet. Då liksom inför sommarens festival kommer politiska yttringar inte att tillåtas (när ett fåtal idioter ”heilade” förra gången så avbröt Ultima Thule sin konsert).

Det är nämligen en ren och skär musiktillställning till raggarkungen Eddie Meduzas minne.
Flera av banden inklusive de mest omtalade, Heroes och Ultima Thule, har spelat in covers på Eddies låtar. Vilket gör att de platsar på festivalen.
Dessa två band har otaliga gånger tagit avstånd från de åsikter som påklistrats dem av deras belackare, som inte tål att några av deras låtar hyllar detta vackra land.

Heroes har i sin första skiva deklarerat följande: ”Vi är alla människor med lika värde”. Vi erkänner och respekterar varje folks rätt till sin egen kultur som är unik, värdefull och har en särpräglad karaktär i sig själv. Vi tar avstånd från rasism, våld och imperialism.” Heroes har alltid betecknat sig själva som ett vanligt rockband, placerat dem i fack har andra organ gjort. Förvisso har en av bandets medlemmar i sin ungdom varit involverad i rasistiska kretsar. Han låter hälsa att han sedan många år tillbaka lämnat dessa enfaldiga åsikter bakom sig, och att han har flera invandrarvänner, även av utomeuropeisk härkomst. Han liksom Heroes anser att människor måste bedömas utifrån deras individuella uppträdande och kvalifikationer och inte utifrån deras etniska tillhörighet.

Vill man utgå från bakgrund och döma människor och grupper på deras tidigare handlingar och åsikter, ja då vore s fortfarande anhängare av rasbiologisk steriliseringspolitik och v bekännare av kommunistisk folkmordspolitik. Vidare vore en människa som begått en kriminell handling efter avtjänat straff för alltid dömd att kallas för kriminell. En missbrukare som tagit sig ur missbruket, men ändå har missbrukande vänner, vore för evigt stämplad som missbrukare osv. Kuggnäs motorklubb anser inte att en sådan vedervärdig människosyn ska prägla samhället.
Likaså är det fel att stämpla festivalen som rasistisk för att några med den sortens åsikter kanske besöker den. Vi vet inte om det blir så av den enkla anledningen att vi inte ägnar oss åt åsiktskontroll. Något som vi varken önskar och som för den delen är förbjudet. Visserligen finns det rasister som felaktigt tror att nationalism och rasism hänger ihop. Men lika litet som s och v syn på bevarandet av höga skatter ska klassas som uttryck för kommunism, lika litet ska nationalism jämställas med rasism.
Återigen, festivalen handlar inte om politik eller rasism. Den handlar om att lyssna på musik, hylla vår raggarkung, och om att ha kul. Att det ska vara så svårt att begripa är symptom på ett sjukt samhällsklimat, där grundlagsstadgade rättigheter som konstnärlig frihet och yttrandefrihet alltmer ifrågasätts.

Jörgen Johansson ordförande